Sơ đồ tổ chức

Công ty mẹ – Mega Group hoạt động đa ngành trong nhiều lĩnh vực, hiện tại Mega đang phát triển các ngành nghề qua 4 công ty con thành viên bao gồm: Công ty tư vấn & phát triển bất động sản Megaland. Lĩnh vực kinh doanh: Tư vấn mua bán căn hộ để ở,…